Přeskočit na hlavní obsah

Mezioborové sympozium Neurotraumatologie Lázně Bělohrad 2022

IX. ročník oblíbeného sympozia

6.–7. 10. 2022

Nadační fond pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové pořádá:

IX. mezioborové sympozium.

Pozvánka

Přihláška

Hlavním diskuzním tématem letos již IX. ročníku této tradiční odborné akce bude problematika neurotraumatologie. Kraniocerebrální traumata, úrazy páteře a míchy a dále poranění periferních nervů patří mezi závažné stavy, které vyžadují komplexní a vysoce kvalifikovanou péči. 

I když se naše léčebné úsilí pohybuje ve standardním rámci všeobecně přijatých doporučení, přesto musíme v některých případech náš postup individualizovat. Do našeho rozhodování se tak promítá vedle základních medicínských parametrů i věk nemocného, jeho celkový stav, sociální zázemí, ale i zájem o samotného pacienta ze strany nejbližších příbuzných. V poslední době nabývá na důležitosti i poměrně častý forenzní aspekt, který nás nutí posuzovat medicínský případ skutečně v celé své šíři.

Péče o pacienty s polytraumaty, jak již bylo zmíněno, vyžaduje komplexní přístup s účastí více medicínských oborů. Tento přístup je založen na správně nastavené a dobře fungující mezioborové spolupráci. I když určení priorit v léčebném algoritmu bývá často předmětem diskuzí, jejich výsledkem by měl být racionální medicínský postup směřující k co nejefektivnější úzdravě pacienta. 

Rádi bychom Vás, milí kolegové, pozvali k účasti na tomto sympoziu. Rádi bychom na něm uvítali Vás všechny, kteří se o tyto pacienty staráte, a kteří se podstatnou měrou podílíte na jejich návratu do běžného života. Rádi bychom za náš obor uvítali kolegy neurology, radiology, ortopedy, otorinolaryngology, traumatology, rehabilitační lékaře a fyzioterapeuty, pediatry, dále zástupce praktického a posudkového lékařství, algeziology a psychology. Hlavním cílem našeho setkání je vzájemné předávání informací, novinek a trendů v oboru, které přispěje k rozšíření našich pohledů na tuto problematiku. Kromě tématických přednášek a kazuistických sdělení i letos pro Vás připravujeme zajímavé interaktivní mezioborové panely a workshopy, tedy formát, který se nám v minulosti osvědčil.    

Společně věříme, že se nám stejně jako v minulých letech podaří zajistit vysokou úroveň odborné části sympozia ve Spa Resortu Tree of Life, kam se i díky příjemnému lázeňskému prostředí všichni rádi vracíme. Budeme se i letos těšit na Vaši účast.

Generální partner

Přípravný výbor

doc. MUDr. Tomáš Česák, PhD.

přednosta Neurochirurgické kliniky FNHK a LFUK 

MUDr. Tomáš Hosszú, PhD.

zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky FNHK a LFUK

MUDr. Roman Kostyšyn

vedoucí lékař spondylochirurgického odd. 
Neurochirurgické kliniky FNHK a LFUK

Hlavní témata sympozia „Neurotraumatologie“:

 • urgentní přednemocniční a nemocniční péče
 • radiodiagnostika a miniinvazivní intervence
 • možnosti a limity konzervativní léčby, úskalí chirurgické léčby
 • intenzivní péče u neurotraumat
 • poranění obličejového skeletu a báze lební
 • problematika chronického subdurálního hematomu
 • rekonstrukční výkony na lebce
 • perinatální neurotrauma
 • syndrom týraného dítěte v neurochirurgii
 • možnosti léčby poranění periferních nervů
 • terminální stavy a smrt mozku
 • léčba chronické bolesti
 • léčebné a preventivní protetické pomůcky
 • logopedie, ergoterapie, rehabilitace a fyzioterapie
 • lázeňská léčba
 • duševní problematika u poúrazových stavů
 • legislativa a pojišťovenství
 • resocializace, změna profesního zařazení, invalidita
 • poranění páteře a míchy
 • konzervativní a chirurgická léčba zlomenin páteře

Odkazy

Kontakty

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.  

Vídeňská 104, Vestec 252 5

 

Manažer pro partnery

Vendula Ziková
T: +420 774 799 120
E: vendula.zikova@mppromotion.cz

Manažer pro účastníky

Renata Širůčková
T: +420 775 062 213
E: renata.siruckova@mpromotion.cz

Kontaktní údaje

Účastník

(nutný údaj, připsání kreditů)

Fakturační adresa - v případě platby převodem

V případě úhrady firmou