Přeskočit na hlavní obsah

2021 Lázně Bělohrad

Problematika krční páteře

7.–8. října 2021

Nadační fond pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové pořádá VIII. mezioborové sympozium, které se koná 7.–8. října 2021 v Lázních Bělohrad ve Spa resortu Tree of Life www.treeoflife.cz.

Pozvánka | Program

Přihláška

Hlavním tématem VIII. ročníku této odborné akce bude onemocnění krční páteře neúrazové etiologie. Cervikobrachiální a cervikokraniální syndromy, stejně tak izolovaná cervikalgie představují velmi komplexní problematiku, která je atraktivní nejen pro svou medicínskou náročnost, ale je zajímavá i z důvodů psychosociálních. Ve většině případů těchto obtíží lze nalézt etiologickou souvislost s degenerativním postižením krčního úseku páteře. Pečlivá diferenciální diagnostika však odhalí u části pacientů i jinou, závažnější etiologii obtíží, například infekční nebo nádorovou.  

Péče o pacienty s vertebrogenními obtížemi krčního úseku páteře vyžaduje komplexní přístup mnoha medicínských oborů, které se přímo podílejí na diagnostickém a léčebném procesu. 

Rádi bychom proto pozvali k účasti na sympoziu všechny kolegy příbuzných oborů, které o tyto pacienty, ať už v akutním či chronickém stádiu, pečují. Rádi bychom na tomto foru přivítali nejenom lékaře a sestry z oboru neurologie a neurochirurgie, ale i radiologie, ortopedie, ORL a praktického lékařství, v neposlední řadě samozřejmě kolegy z oboru rehabilitace a fyzioterapie.

Cílem tohoto odborného multioborového setkání je rozšíření pohledů nejenom o nové diagnostické a terapeutické možnosti, ale i kritické zhodnocení současných postupů, což, pevně věříme, přispěje do budoucna k lepší mezioborové spolupráci.

Jako každý rok se o to pokusíme formou tématických přednášek a kazuistických sdělení. Zároveň bychom rádi upoutali Vaši pozornost pomocí interaktivních mezioborových panelů a úzce tématicky zaměřených workshopů.  Doufáme, že se nám společně podaří udržet tradičně vysokou odbornou úroveň sympozia, v tradičně příjemném prostředí lázeňského rezortu.

Za organizační výbor Vás srdečně zvou

Doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.

přednosta Neurochirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Tomáš Hosszú, Ph.D.

zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Roman Kostyšyn

vedoucí lékař spondylochirurgického odd. Neurochirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

Hlavním tématem sympozia je „Problematika krční páteře“:

 • etiologie, anatomické a fyziologické aspekty degenerace krční páteře  
 • konzervativní a chirurgická terapie degenerativního onemocnění krční páteře
 • radiologická diagnostika a miniinvazivní terapeutické zákroky
 • whiplash poranění jako generátor degenerace krční páteře, ale i jako potenciální socioekonomický problém
 • úžinové syndromy periferních nervů horních končetin
 • chirurgické komplikace v oblasti krční páteře
 • léčba chronické bolesti
 • léčebné a preventivní protetické pomůcky
 • lázeňská léčba, rehabilitace a fyzioterapie
 • duševní problematika u vertebropatů
 • resocializace, změna profesního zařazení, invalidita
 • ergonomie zatěžování krční páteře
 • prevence progrese degenerace krční páteře

Kontakt

Odborné zajištění (program, přednášky)

MUDr. Roman Kostyšyn
T: +420 776 204 254
E: roman.kostysyn@seznam.cz


Nadační fond pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové, Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice 500 05 Hradec Králové

Organizační zajištění

Vendula Ziková
T: +420 774 799 120
E: vendula.zikova@mppromotion.cz 


MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Vídeňská 104
252 50, Vestec

Generální partner

Kontaktní údaje

Účastník

(nutný údaj, připsání kreditů)

Fakturační adresa - v případě platby převodem