Obchodní tým / M&P Promotion

Podpora prodeje a zvyšování povědomí o farmaceutických produktech v České a Slovenské republice je našim hlavním cílem. Od roku 2013 jsme pro naše partnery rozšířili nabídku poskytovaných služeb a nabízíme Outsourcing obchodně prodejního týmu.

Tímto krokem naznačujeme směr a cíle naší společnosti v následujících letech. Zároveň ucelujeme nabídku služeb podpory prodeje v lékárnách a prodejnách se zdravou výživou. 

Aktuálně nabízíme obchodní tým do lékáren a prodejen se zdravou výživou!

Naši obchodní reprezentanti se dlouhodobě pohybují v lékárenském prostředí a velmi dobře znají i jeho odlišnosti. Mají dostatek obchodní praxe a pravidelně se účastní školení obchodně prodejních dovedností. V lékárnách si za dobu své praxe vytvořili pracovně formální i neformální vztahy.

Výhoda našich obchodních reprezentantů je okamžitá silná podpora stabilního promo týmu, který zajistí následný prodej produktů směrem ke koncovému zákazníkovi. 

Nezávazná poptávka

Výhody outsourcingu prodejního týmu M&P Promotion

  • Náš obchodní tým dokáže prodat produkty našich klientů nejen do lékáren, ale velmi rychle a účinně i konečnému spotřebiteli.
  • Dokážeme komplexně participovat při vytváření marketingových strategií a plánů našich partnerů. Našim klientům pomáháme při řešení nadlinkových i podlinkových komunikačních strategií.
  • Organizujeme kongresy a školení lékařů a zdravotních pracovníků. Pro naše farmaceutické partnery umíme připravit cílené PR projekty. Navrhujeme také řešení různých edukačních projektů pro lékárníky a tím ještě více podporujeme prodej a podvědomí o produktech našich partnerů.

Další výhody outsourcingu

  • Nulová personální agenda - zajistíme veškerou personální a mzdovou agendu
  • Úspora režijních nákladů - veškeré režijní náklady na provoz týmu jdou za námi
  • Logistika - disponujeme vlastním vozovým parkem, zajistíme veškerou logistiku
  • Kontroling/monitoring - v terénu pracujeme on-line s GPS připojením
  • Reporting - denně reportujeme práci jednotlivce i skupiny