Diagnostické promoakce v lékárnách

Promoakce jsou jedním z nejúčinnějších způsobů, jak oslovit zákazníka, maximálně ho informovat o výhodách a přínosech produktů a jak u něj vzbudit o produkt zájem.

Diagnostické promoakce nejsou výjimkou. Kromě prezentace produktů a podpory prodeje mají značnou přidanou hodnotu pro zákazníka, a to diagnostiku fyziologických markerů. 

  • Osloveným zákazníkům měříme krevní tlak, BMI /body mass index/, kostní denzitu nebo zrealizujeme dermokosmetické vyšetření pleti a případné poradenství.
  • Diagnostiku provádí zdravotnický personál, který je oprávněn k této činnosti.
  • Zajistíme kvalitní produktové a prodejní školení promotérů.
  • Pro diagnostiku poskytujeme kvalitní moderní měřicí přístroje.

Proč zvolit diagnostické promoakce

  • Diagnostické promoakce jsou ve větší míře soustředěné na edukaci pacientů o prezentovaných produktech.
  • Image společnosti podporují ještě intenzivněji.
  • Získávání nových loajálních zákazníků.
  • Případně lze spojit s dotazováním, získáváme nové důležité informace.