Přeskočit na hlavní obsah

Multioborové sympozium Soláň 2023

XIV. ročník oblíbeného sympozia

 20.­­–21. ledna 2023

Neurochirurgická klinika, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě pod záštitou MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA, ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě pořádají:

XIV. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium.

Pozvánka  |  Program

Přihláška

Úvodní slovo prezidenta sympozia


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si vás pozvat na multioborové sympozium , které se bude konat ve dnech 20.- 21. ledna 2023 na Soláni. Jedná se již o XIV. ročník tohoto sympózia a velmi rád bych se opět setkal se všemi kolegy radiology, neurology, neurochirurgy, rehabilitačními pracovníky, anesteziology a dalšími, kteří se podílejí na péči o naše pacienty a které odborný program osloví.

Pro tento rok jsme po šesti letech opět zvolili témata akutní medicíny:

  • Poranění mozku

  • Poranění páteře a míchy

Poranění mozku, páteře a míchy představují závažné stavy, kde indikační kritéria k operačnímu řešení jsou většinou jasně dána. Výsledky ovlivňuje rychlá spolupráce  a koordinace přednemocniční a nemocniční péče, adekvátní transport pacienta, radiologická diagnostika a často urgentní provedení operačního zákroku. 

Předmětem přednášek a diskuzí však bude nejen akutní diagnostika a řešení těchto  traumat, ale i systém následné péče. Následky těchto úrazů mají  z hlediska celospolečenského významný socioekonomický dopad. Pro jeho zmírnění je velmi důležitá následná ošetřovatelská a rehabilitační péče, kdy jsou pacienti v péči neurologů, rehabilitačních lékařů,  fyzio a ergoterapeutů.

V oblasti poranění míchy funguje systém následné péče v ČR velmi dobře. Méně propracovaný je však   u pacientů s kraniotraumaty.

Společně s mými kolegy se těšíme na setkání s vámi a věříme, že v odborných sděleních se střetnou různé pohledy a názory na výše uvedená témata a diskuze, ale i společenská část sympózia v příjemném prostředí hotelu Soláň, přispěje k lepší péči o naše pacienty. 

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
přednosta Neurochirurgické kliniky
FN Ostrava

Generální partner

Přípravný výbor

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA

MUDr. Michael Mrůzek, Ph.D.

MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc.

MUDr. Štefan Reguli, Ph.D.

Martina Hendrychová

Kontakty

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.  

Vídeňská 104, Vestec 252 50

 

Kontakty pro účastníky – registrace, ubytování, fakturace

Mgr. Marcela Dobiášová
T: +420 602 474 607
E: marcela.dobiasova@mppromotion.cz 

Manažer pro partnery

Vendula Ziková, DiS.
T: +420 774 799 120
E: vendula.zikova@mppromotion.cz

Kontaktní údaje

Účastník

(nutný údaj, připsání kreditů)

Fakturační adresa - v případě platby převodem

V případě úhrady firmou
(Prosíme o dodržení splatnosti faktury)