Bolesti zad – Lázně Bělohrad

Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové pořádá multioborové sympozium, které se koná 11. – 12. září 2014 v Lázních Bělohrad ve Spa resortu Tree of Life www.treeoflife.cz.

Hlavním tématem budou Bolesti zad – hrudní a bederní páteře. Těmito obtížemi trpí až 70% dospělé populace a péče o tyto pacienty vyžaduje komplexní přístup více medicínských oborů a hlavně mezioborovou spolupráci.

Na sympoziu bychom proto rádi přivítali odborníky z oblasti neurochirurgie, neurologie, radiologie, rehabilitace, fyzioterapie a mnoha dalších oborů, které o pacienty s bolestmi zad pečují. 

Cílem sympozia je rozšíření odborných pohledů na tuto velmi složitou biopsychosociální problematiku a informovat o moderních diagnostických a terapeutických možnostech. Lékaři a ostatní odborníci si v neposlední řadě předají velmi cenné praktické zkušenosti a doufáme, že se rovněž zjednoduší jejich mezioborová spolupráce.

Hlavní témata sympozia

Bolesti zad (hrudní a bederní páteře):

  • etiologie
  • diagnostika
  • konzervativní a chirurgická terapie
  • rehabilitace a fyzioterapie
  • prevence
  • psychologická a sociální problematika.

Přednášející

Přednášející lékaři budou po potvrzení jejich účasti doplněni.

Kontakt

Organizační zajištění

Ing. Silvie Hrozová
T: +420 777 129 951
E: silvie.hrozova@mppromotion.cz
E: info@mppromotion.cz

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 00 Praha 4 

Odborné zajištění (program, přednášky)

MUDr. Roman Kostyšyn
T: +420 776 204 254
E: roman.kostysyn@seznam.cz

Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 00 Hradec Králové 

Generální partner

Hlavní partner

Partneři

Fotogalerie