Multioborové neurochirurgicko – Soláň 2010

V lednu 2010 proběhlo na horském hotelu Soláň I. Bilaterální neurochirurgicko-radiodiagnostické sympozium moravskoslezského regionu, které bylo zaměřeno na současné možnosti radiodiagnostiky a neurochirurgické léčby mozkových nádorů a degenerativních onemocnění bederní páteře. Zúčastnilo se ho na 110 lékařů z oboru neurochirurgie a radiodiagnostiky jak z ČR, tak i ze zahraničí a 15 farmaceutických firem.

Podrobný program

Fotogalerie