Multioborové sympozium - Soláň 2015

Přihlášení pro aktivní účastníky prodlouženo do 15. 11. 2014!

Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava a pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA, ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě pořádají:

VI. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium.

Na tradičním místě, v prostorách Horského hotelu Soláň, se sympozium uskuteční ve dnech 23. - 24. ledna 2015

Velmi rádi bychom pozvali kolegy neurochirurgy, radiology, rehabilitačními odborníky, neurology, revmatology, osteology a všechny ostatními, kteří budou mít zájem se této akce zúčastnit. 

Společně se budou zabývat novými poznatky v léčbě a rehabilitaci pacientů po cévních mozkových příhodách, netradičními metodami rehabilitace a miniinvazivními technikami v léčbě a problematikou léčby vertebrogenních onemocnění z pohledu revmatologa a osteologa.

Letošní ročník bychom rádi učinili více interaktivní a chtěli bychom využít znalosti a vědomosti nejen přednášejících, ale i širokého publika. Nebráníme se proto přijmout ve variích zajímavé kazuistiky, které by vyvolaly více názorovou diskuzi anebo by byly předloženy k posouzení s otázkou „jak dále?“ nebo „jak byste léčili vy?“

Hlavní témata sympozia

  1. Miniinvazivní techniky chirurgické vs. radiologické léčby vertebrogenních onemocnění (pro a proti)
  2. Nové poznatky v léčbě a rehabilitaci pacientů po cévních mozkových příhodách (pro a proti)
  3. Netradiční metody rehabilitace (pro a proti)
  4. Problematika léčby vertebrogenních onemocnění z pohledu revmatologa a osteologa
  5. Nebráníme se přijmout ve variích ani příspěvky – zajímavé kazuistiky, které by dovedly vyvolat více názorovou diskuzi anebo by byly předloženy k posouzení s otázkou „jak dále?“ nebo „jak byste léčili vy?“

Prezident sympozia

MUDr. Tomáš Paleček,Ph.D.

Přípravný výbor

MUDr. Tomáš Paleček,Ph.D.
MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
Doc. MUDr. Radim Lipina,Ph.D.
Martina Hendrychová

Kontakt

Organizační zajištění

Ing. Silvie Hrozová
T: +420 777 129 951
E: silvie.hrozova@mppromotion.cz
E: info@mppromotion.cz

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 00 Praha 4 

Partneři

Generální partner

Hlavní partner

Hlavní partner neurochirurgické sekce

Partneři

 
 
 

Fotogalerie

Exteriér

Konferenční místnosti

Ubytování

Wellness