Multioborové sympozium - Soláň 2016

Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava a pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA, ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě pořádají:

VII. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium.

Na tradičním místě, v prostorách hotelu Soláň, se sympozium uskuteční ve dnech 22. - 23. ledna 2016

Velmi rádi bychom pozvali kolegy neurochirurgy, radiology, rehabilitačními odborníky, neurology, revmatology, osteology a všechny ostatními, kteří budou mít zájem se této akce zúčastnit. 

Společně se budou zabývat novými poznatky v léčbě hydrocefalu – diagnostice, léčbě a následné rehabilitace a rehabilitace a balneoterapie po operacích mozku, páteře a míchy.

Letošní ročník bychom rádi učinili více interaktivní a chtěli bychom využít znalosti a vědomosti nejen přednášejících, ale i širokého publika. Nebráníme se proto přijmout ve variích zajímavé kazuistiky, které by vyvolaly více názorovou diskuzi anebo by byly předloženy k posouzení s otázkou „jak dále?“ nebo „jak byste léčili vy?“

Hlavní témata sympozia

  1. Hydrocefalus – diagnostika, léčba a následná rehabilitace
  2. Rehabilitace a balneoterapie po operacích mozku, páteře a míchy

Speciální partner odborného programu - Aesculap Akademie

Normotenzní hydrocefalus – včasná diagnostika, komplexní přístup v léčbě a rehabilitace z pohledu jednotlivých medicínských odborností

Prezident sympozia

Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Přípravný výbor

Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.

MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA

Martina Hendrychová

MUDr. Štefan Reguli

Kontakt

Organizační zajištění

Mgr. Veronika Katinová    
T:  +420 774 799 244    
E: veronika.katinova@mppromotion.cz    
E: info@mppromotion.cz

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Vídeňská 104, Vestec 252 42

Generální partner

Partneři