Multioborové sympozium - Soláň 2017

Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava a pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA, ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě pořádají: 

VIII. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium

Na tradičním místě, v prostorách hotelu Soláň, se sympozium uskuteční ve dnech 20. - 21. ledna 2017.  

Tentokrát jsme zvolili témata akutní medicíny: poranění mozku, míchy a páteře a spontánní nitrolební krvácení, chybět nebudou ani vária. 

Poranění mozku, míchy a páteře představují závažné stavy, kde indikační kritéria k operačnímu řešení jsou většinou jasně dány. Výsledky ovlivňuje rychlá spolupráce mezi specialisty, kteří se věnují diagnostice a léčbě, adekvátní transport pacienta a často urgentní provedení operačního zákroku. Spontánní nitrolební krvácení  naopak představuje onemocnění, u kterého je indikace ke konzervativní nebo operační léčbě stále nejednoznačná. Obě onemocnění mají také z hlediska celospolečenského významný socioekonomický dopad. 

Na léčbě těchto onemocnění se podílejí v akutním stavu neurologové, intenzivisté, traumatologové, radiologové a neurochirurgové. Po zvládnutí akutního stavu jsou pak pacienti v péči neurologů, rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů, jejichž péče, společně s ošetřovatelskou péčí, významně ovlivňuje následnou kvalitu života.

Hlavní témata sympozia

  1. Poranění mozku, míchy a páteře (neurotraumatologie, spinální jednotka)
  2. Spontánní nitrolební krvácení (chirurgická x konzervativní léčba, rehabilitace)

Prezident sympozia

  • Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. 

Přípravný výbor

  •  Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. 
  • MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. 
  • Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. 
  • MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA 
  • Martina Hendrychová 

 

 

 

Kontakt

Organizační zajištění

Mgr. Veronika Katinová    
T:  +420 774 799 244    
E: veronika.katinova@mppromotion.cz    
E: info@mppromotion.cz

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Vídeňská 104, Vestec 252 50